Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017

95-,--EM KHÔNG MUỐN NÓI LỜI TẠM BIỆT


( viết cho bức ảnh của Vu Thi Thuong Thuong TÔI KHÔNG MUỐN NÓI LỜI TAM BIỆT)

Em không nói lời chia xa
Em không nói lời tạm biệt

Nhưng anh biết
Tan rồi, tình ta!

Lả tả cánh hoa
Rời rã nhuỵ 
Níu sao em nhỉ? 
Nhạt rồi hạt nắng bờ môi.

Là 
Mỗi đứa một nơi
Gió ngược.
Là 
Mỗi đưa một phương
Ướt rượt
Mưa.

Lời chia xa 
Lời tam biệt 
thiếu thừa.
Con tim rung 
nhịp rung riêng
Thổn thức.

Em không muốn nói lời tạm biệt
Em không muốn nói lời chia xa
Nhưng anh biết
Anh biết
...tình ta!...

Hat Cat 
12/01/2017

Không có nhận xét nào :