Thứ Ba, 3 tháng 1, 2017

65 -- SAY

Thế này là thế nào đây?
Bỗng dưng đốt cháy tháng ngày ra tro.
Xa bỗng gần, gần lại xa.
Sáng ngơ ngác sáng, chiều ngơ ngẩn chiều .

Nắng liêu xiêu, gió liêu xiêu..
Người lãng du, cảnh phiêu diêu bồng bềnh.
Giời chông chênh, đất chông chênh...
Quần quanh chẳng nhớ nổi mình là ai .

Thế nào nhỉ? 
Thế nào đây??!

Không có nhận xét nào :