Thứ Tư, 18 tháng 1, 2017

102 -- PHẬN BẠC

Trong hình ảnh có thể có: thực vật, hoa, cây, bầu trời, thiên nhiên và ngoài trời
Lòng dạ đớn đau ngỡ nát tan
Đá kia sao nỡ thử lòng vàng
Bập bềnh mặt sóng mây bay dọc
Đùng đục lòng sông nước cuốn ngang
Rúm ró bao đời thân tép rủi
Quạng quờ mấy kiếp phận cua càng
Mưa sa bốn cõi về đâu tá?
Củi cháy bấy nay còn lại than!

Hat Cat

Không có nhận xét nào :