Thứ Bảy, 31 tháng 12, 2016

52 -- NGƯỜI ĐI


Kết quả hình ảnh cho mầm xanh


Người đi gom gió, nhặt mưa
Để ta lầm lũi chốn xưa một mình


Nhện buồn giăng sợi tơ mành
Ơ hờ đan bóng, dệt hình lửng lơ...

Loay hoay ươm hạt nắng trưa
Nôn nao đợi
 mỏỉ mòn chờ
 Mầm xanh

1 nhận xét :

A TÁM BLOG nói...

https://happynewyear2017.wiki/wp-content/uploads/2016/10/Happy-New-Year-2017-GIF-Images-for-Facebook-1.gif