Thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016

11-- CHIÊU KHÔNG EMChiều không em 

mênh mang sầu em ơi 

Tình không em 


nín câm nơi tim tôi 

Hình bóng em 

gió thoắt đưa xa xôi 

Hoàng hôn buồn 

rơi rơi 

ai
 nhớ ai?!

*** 

Rồi mai đây 

giữa hư không bao la 

Em với tôi 

thôi chia ly

thôi c
ách 

xa 

Sầu chia ly 

sẽ dần tan... 

sẽ phôi pha


Hồn phiêu diêu 

theo bướm bay 

thêu sắc hoa... 

R


ngàn năm 

mãi còn đây 

đ
ôi ta.

Dòng sông Ngân 

trong veo 

đưa ta 

về 

cõi 
xa...

Không có nhận xét nào :