Thứ Ba, 13 tháng 12, 2016

THIẾT MỘC LAN - BƯỚM KHẾ

Tặng Diẹu Anh & Bùi Kim Anh

THIẾT MỘC LAN

Nhặt vụn đông xe sợi sang xuân
Thiết mộc lan riêng vạt nắng
Trọn ôm năm tháng
Kết tinh khôi.

Tàn đông ta chân trời.
Trinh trắng em phong nhuỵ
Hương đời dâu bể
bay...BƯỚM KHẾ

Ai xui người đến chốn này
Chút hoang sơ cũ xoe mây che trời.
Thoáng xa xôi gợi xa xôi
Một thân bướm... Mấy kiếp đời mong manh.
Mai rồi mặt đất thôi xanh
Ngẩn ngơ người biết nương mình chốn nao? ...

Hat Cat
13/12/2016

Không có nhận xét nào :