Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016

DẤU YÊU ƠI,

Kết quả hình ảnh cho lá khô


Không lạnh đâu mình ạ.
Có lửa rồi.
đêm cháy đỏ
hình như đông bớt đơn côi.

Tàn mùa
Đồng mủn rạ gồi
lặng lẽ nhú mầm xanh cỏ.
đất cựa mình gọi mưa, vẫy gió.
Thì thào xuân.

Dấu yêu ơi! 
Có nghe ta gọi không? 
ta gọi về mùa hè rát bỏng 
gọi thu vàng mơ mộng.
Gọi
Xuân thì chín mọng
- Tình ta.

Hat Cat
09/12/2016

Không có nhận xét nào :