Thứ Sáu, 2 tháng 12, 2016

DOẠ ĐÔNG


Hình ảnh có liên quan

Nụ hôn đông buốt ruột gan
Vòng ôm đông hết đại hàn vẫn run.

... Tức mình đốt quách đống rơm
Hun vòng ôm, hun nụ hôn khói mù
Cho đông gan ruột đỏ lừ
Cho đại hàn chết đứ đừ giũa đông.
...
Đáng đời đông nhé!
Sợ không?
Rét đi theo chồng, đông ở với ai? ! ..


HatCat. 02/02/2016

Không có nhận xét nào :