Thứ Bảy, 17 tháng 12, 2016

GỐC RẠ RUỘNG ĐÔNG


Bỗng thương gốc rạ ruộng đông
Là  thân lúa hay lại  không là gì! 
Loằng quằng quẩn bước người đi
Dắt răng trâu khó lựa bề cỏ non...

Lúa gặt xong, rạ vẫn còn
Gốc đen chờ mủn, cuộng dòn chờ khô.

... Mới thôi hôm đó chưa mùa
Mộng vàng lúa hạt, cơn mơ nắng hồng...
..Rồi thôi... Rồi thế là xong! 
Một đời dầm nước oằn cong.
Thôi thì...

 Ruộng đông gốc ra đen sì
 Rạp xiên đau chói bước đi vô tình

HatCat 17/12/2016
Thôn Vân


Không có nhận xét nào :