Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

4-- NGƯỜI ĐI

Hình ảnh có liên quan
Người đi gom gió, nhặt mưa
Để ta lầm lũi chốn xưa một mình
Nhện buồn buông sợi tơ mành
Thờ ơ đan bóng, dệt hình lửng lơ...

Loay hoay ươm hạt nắng trưa
nôn nao đợi
mỏỉ mòn chờ 
Mầm xanh.

HatCat

Không có nhận xét nào :