Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

12--NHẶT MÙA ĐÔNG GIÓ TÀN CHIỀU




Nhặt mùa đông gió tàn chiều

Gửi vu vơ  thoáng thương yêu muộn mằn
Vét voi ấm lạnh cặn năm
Ủ khuya cho đượm, cho đằm hương khuya.

Bấc hun hút ngược lối về
Bồ đề quấn ngọn, búi tre se vòm
Hỏi khuya sao thất thần hồn?
Co ro đêm rút vòng ôm gập ghềnh.


Nhặt khuya sợi gió đan mành

Xe rét buốt buộc chòng chành mà bay.
Cạn bình cho ngả nghiêng say
Cho muộn đông rót vơi đầy tình đông.


Hat Cat



Không có nhận xét nào :