Thứ Năm, 29 tháng 12, 2016

34--- EM LÀ 5 trong 1 : SIÊU NHÂNEm là chủ tiệc tết này
Nguyên Đán, Thượng Nguyên..
Mỗi năm chỉ một
Em : người nấu ăn, người quét dọn
Em: người làm thuê không công.
Em: lễ tân
Ra ngoài, vào trong
Quần áo đẹp, nền, tề chỉnh...
Nghiêng đầu, mủm mỉm:
- Dạ thưa. dạ thưa..
Khách đến
Khách về!

Em lần mò đêm khuya.
tong tả tìm lá dong giã rượu
nửa của em muốn bay cao như sếu
nên cờ lộng gió chao nghiêng...

Em nhe răng cười từ sớm
đến đêm
rơi tõm vào ngổn ngang bát đĩa
Người làm thuê về cả

Tết:
Em thành 5 trong 1:
siêu nhân!

Hôm nay Rằm
Em thành tâm
Lạy mười phương chư Phật
Nếu phải đầu thai
Xin đừng bắt con làm đàn bà thêm một kiếp.

Cũng đừng bắt con làm chủ tiệc.
Lạy Cụ Giời!

Không có nhận xét nào :