Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

5-- EM ĐẾN CÙNG THU


                  Kết quả hình ảnh cho thu                  Em đến cùng thu , anh biết không? 
Mưa thu từng giọt tái tê lòng
Chờ anh ở cuối cơn gió lạnh
Cùng vớt trăng vàng nơi đáy sông...
Hat Cat

 Thu đến lâu rồi Em ở đâu ?
Để tôi ngồi  đếm giọt mưa ngâu
Bao giờ trở lại tin  tôi biết
Là vớt tôi lên khỏi bể sầu

Đinh Văn Y 01-10-2010

2 nhận xét :

A TÁM BLOG nói...

Thu đã tàn rồi em biết không
Nắng thu nhợt nhạt, má phai hồng
Mưa ngâu thưa thớt thôi trồi sụt
Rượi đã cạn ly tình bớt nồng...

hoanggiapton nói...

Bài "EM ĐẾN CÙNG THU"
hay ngang với những bài thơ "tiền chiến"
Cứ tưởng đọc thơ HMT vậy !