Thứ Hai, 5 tháng 12, 2016

NGƯỜI ĐI TRỌN HÀNH TRÌNH TỰ DO

Kết quả hình ảnh cho fidel castro

Người đi trọn hành trình tự do
Vì lẽ công bằng và dân tộc
về lại tự do ao ước - 
Vĩnh hằng.

Người
Không dối gian khi có lỗi lầm
Không lừa mị dù muôn lần cần kíp
Đất nước của Người không nhà cao nhất,
Nhưng không trẻ em cơ nhỡ lang thang
Không có giáo sư tiến sĩ ngàn ngàn
Nhưng toàn dân không người mũ chữ.

Người là Con người vì dân tất cả
 rất đỗi bình thường - là manh áo bát cơm.

Người
Không tô vẽ mình như thánh thần / Không nhận mình là Thiên sơn.
- Người là đỉnh cao tài trí.

Người là thế
Một công bằng giữa thế gian dâu bể
Thông minh  tuyệt vời, anh dũng vô song.
Giữa bão giông Người là ngọn hải dăng.
Nói để làm và làm như nói.

Là con người nên Người cũng đúng sai, cũng lầm lỗi.
Vì con người. Người mang tiếng "độc tài" cho xã hội Tự do.
Tự do suốt hành trình / Người đi
Tự do cho con đường / Người đến...

Fidel Castro
Người là xanh biển 
Là xanh  trời 
Xanh bất diệt - Cu ba.

NGƯỜI ĐÃ ĐI TRỌN HÀNH TRÌNH TỰ DO.

HatCat
04/12/2016

Không có nhận xét nào :