Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

33 -- 相思云 MÂY TƯƠNG TƯ


( gửi LXL )
相思云,相思云
白白飘在天空遥远
带着我心爱的形
哪是凤凰,哪青龙? 
两片爱 心 都烟虹
远离着我们
心肝酸如困
互相惦记,互相割离
你想我,我想你 
把心思寄在风上
把情思格于云里。。。
多少秋光染叶黄?
多少秋月照窗栏?
只有咱之爱
永远天夜方光茫
相思云,相思云是我们俩心之连

MÂY TƯƠNG TƯ
  ( dịch ra Việt văn )
Có một đám mây... 
một đám mây chiều thu.
nhắc tôi nhớ về người xa... xa... rất xa.

Mây tương tư.
Ơi, mây tương tư! 
tinh khôi in nền trời xanh lơ
nhớ thương năm tháng qua
ngọn gió lãng du hư vô...
biệt ly bao tháng năm chia xa
vọng lại khúc sầu bi

Nhớ thương ào về như triều dâng giấc mơ 
Xót xa cách chia bời bời như rối tơ…
gửi nhớ thương theo gió về nơi ai
thêu mây tương tư long lanh sương mai
nắng thu nhuộm vàng muôn lá thu
trăng thu êm êm ru giấc thu

Người xa ơi! Tình yêu đôi ta
Dịu dàng mong manh như cánh hoa...

Mây tương tư!
Ơi, mây tương tư!
Theo gió thu, 
nương dáng thu 
dệt nồng nàn ước mơ…

Hat Cat 2011

Không có nhận xét nào :