Thứ Năm, 1 tháng 12, 2016

ĐÔNG


Kết quả hình ảnh cho góc khuất


Anh xa
rét ùa về
Khuya em
- khuya giá buốt

Cửa then cài chặt
Gió bấc
cất da đông

Hat Cat
30/11/2016

Không có nhận xét nào :