Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

28 -- CHUYỆN ẢO


Rời khỏi ồn ào cuộc sống
Tôi về chơi bến ảo mờ
Cứ ngỡ Ảo là... ảo thật
Ai hay sóng táp lở bờ.

Cay xè bao đôi mắt sáng
Nghẹn đau ngang những vần thơ...

Tài hoa là do Thiên định 
Sang giầu: 
Trời đất ban cho.

Ngẩn ngơ nhìn ai giăng mắc
Nhớ câu" vi quý, dĩ hòa".
An lành phút giây thiền định
Phước lành gom nhặt hương hoa

Hãy yêu nhau nơi cõi tạm
Cùng yên bình về bao la!

Không có nhận xét nào :