Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

THOÁNG ẤY

Hình ảnh có liên quan
Thoáng ấy

Mưa cười, nắng khóc.
 Gió rung.
Cây lá thay mùa.

So đo
đông rét mướt
Ướt đất, lem trời tong tả bụi mưa

Lối khuya
Nhặt khoan mõ cá
Nhịp cung thương bỏ ngỏ
 Ngõ vắng tối mò
Lơi tiếng đàn lạnh ngón tay tê
Buông tiếng đàn cóng  trái tim se...

Thoáng ấy
Đê mê
Muộn chiều hò hẹn.
Thuyền không bến
Lững lờ vô định dòng trôi

Thoáng ấy
Trái mùa gió độc
nồm nam đổ mồ hôi...

Thoáng ấy
Trốn sau đồi
Mặt trời bánh đa khô khốc
Thuyền trăng 
nhẹ tênh trấu thóc
Vụn sao cám rắc 
toé tung khuya.

Thoáng ấy
Mây vo cội chè
Giông tơi bươm tàu chuối ...

Thoáng ấy
dặc dài năm canh
buốt tê sương muối
hắt heo mưa gội 
Xéo bóng cây
Xiên màn tối.

Thản nhiên... 
... Lõm bõm ngược sông!

Không có nhận xét nào :