Thứ Sáu, 30 tháng 12, 2016

44- NGHE CON CHIM CUỐC

Kết quả hình ảnh cho chim cuốc

Nghe văng vẳng mé ao sau
Tiếng con cuốc cuốc đục ngầu đêm đen.

Ai xui mày nhẻm nhèm nhem
Than hay bùn chẳng anh em với mày.
Rác đêm khan cổ gọi bày .
Cứ ra rả thế , có ngày ... 
Sợ không ..?

Không có nhận xét nào :