Chủ Nhật, 25 tháng 12, 2016

14-- Bong bóng bí ẩn ở dải NGÂN HÀ

Cặp bong bóng khổng lồ giữa dải Ngân hà. Ảnh: NASA
.(theo Vn Exprss 13/11/2010)

Bán cả mình
Bán cả ta
Lấy tiền mua bóng Ngân Hà mà chơi.

Cao là đất. 
Thấp là trời .
Cán cân công lý chơi vơi chòng chành
Đồng tiền vạn kiếp hôi tanh 
Méo mó tâm mình.
Vò xé tâm ta.

Vì tiền, vấy bẩn biển xa
Vì tiển, xáo thịt nồi da núi rừng

Quặn đau lớp lớp sao xanh
Để Ngân Hà tụ oan tình.
Trời ơi!!...

Không có nhận xét nào :