Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

24 -- XA VỜI

Hình ảnh có liên quan
Mình xa xôi của ta ơi
Xin đừng nói nữa những lời chờ mong
Yêu thương ém lại đáy lòng
Khuyên vu vơ gió thôi đừng rung cây
Dặm dài mình đấy ta đây
Năm canh, mười khắc vơi đầy tàn đêm.

Ta - Mình đơn bóng, lẻ đèn 
Trăng côi cút dãi ngoài thềm chơ vơ
Sầu đêm đong đã đầy chưa? 
Bòng bong rối biết bao giờ gỡ xong? 

Mình rằng không
Ta rằng không!
Một ước hẹn, mấy cõi lòng ngổn ngang?! 

Sông thu kín phủ lá vàng
Mái chèo sấp ngửa, sóng loang bóng người.

Chiều buông xám nửa góc giời


Tuyết sương nhuộm lọn tóc mai bạc dần.

Không có nhận xét nào :