Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016

VIẾT CHO THƠ

Hình ảnh có liên quan
Trời đưa thơ đến với mình

Thơ đưa mình khỏi chông chênh chốn này
Nào giọt ngọt, nào miếng cay
Nào nhạt thếch, nào đắm say
 Chúng mình.

Chợt lì phẳng, chợt cong vênh
Chợt chốt chặt, chợt long đanh... lộn nhào 
Đâu bì nay thấp, mai cao
Đâu so đèn nến, giăng sao tỏ mờ
Rằng thơ mãi chỉ là thơ
Rằng ta  lúc thật lúc vờ... ai hay? 

... Mương sâu cỏ bợ giắt dây
Ruộng nông gốc rạ bắp cầy rẽ đôi.

Bạc thì chẳng phấn cũng vôi
Dám đâu trộn mộng lẫn đời cân đong.

Cây cao thấp họp thành rừng
Lưỡi ngắn dài uốn vặn thừng...  dẻo queo

Rằng mình thân bọt, phận bèo 
Đây cuội khe, đấy sỏi đèo ngang phân
Thơ thương ta lặng khóc thầm
Ta nương thơ vượt bụi lầm mà bay.
...
Hai mình tình lá duyên cây
Nguyện bên nhau trọn kiếp này.
Nhé Thơ.

HatCat 16/12/2015

Không có nhận xét nào :