Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016

2- GIÁ MÀ KHÓC ĐƯỢC THÌ MAY

Kết quả hình ảnh cho khóc trong mưa


Những mong được khóc một lần 
Một lần thôi; để vợi phần đớn đau
Biết mình không khóc đã lâu
Bao nhiêu tủi bấy nhiêu sầu đóng băng.

Trật chân, dẹo bước lâng châng
Mộng mơ chót vót treo tầng cây cao
Vùi đau khổ, dập khát khao
Mãi rồi...
nước mắt lặn vào đáy tim.

Nỗi đau - đau mãi thành quen
Nỗi buồn trộn với trăm nghìn vu vơ…
Thân cò ngang gió, ngược mưa
Một mình lặn lội sớm trưa.
Bập bềnh. 

Lênh đênh chồng chéo lênh đênh
Niềm chung gạt trọn nỗi mình riêng tây.

Giá mà khóc được thì may
Bàn tay gầy đỡ vai gầy...
 đỡ run. 


HatCat


Không có nhận xét nào :