Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016

LÀ...

Hình ảnh có liên quan


Là thôi, là lỡ mùa đông
Là cách bão, là ngăn giông đấy mình! 

 ... Nến đông giọt giọt vô tình
Mây đông buốt giá nửa vành trăng đông.

Là bời bời rối bòng bong
Là mờ mịt mảnh gương không bóng người

Đông sao lạnh thế đông ơi?! 
Là ai xui đất bỏ giời mà đi??...

Hat Cat 12/12/2016

Không có nhận xét nào :