Thứ Ba, 20 tháng 12, 2016

GỬI NGƯỜI KHÔNG THUỘC VỀ TÔI


Đã đành người chả của tôi
Từ lâu lắm lắm... tận hồi chia xa.
Cái hồi ' hai bảy mười ba'
Rủ nhau 'chồng nụ chồng hoa' sân đình.
...
Người đi góp nhặt cuộc tình
Ngắn dài... đắp điếm chông chênh tháng ngày!
Giật mình chợt tình giấc say
Mới hay nến giọt canh chầy vẫn đau.
Sông thu sóng nước thay màu 
Hốt nhiên ngửa mặt: trên đầu đặc sao.
Xa nghe tiếng gió thì thào: 
Đa đoan cho đến kiếp nào mới xong?!
Sương khuya giọt đục giọt trong 
Nỗi khuya đau đáu cõi lòng vì ai?

Gửi người không thuộc về tôi
Vu vơ xưa cũ một thời... đôi ta!

Không có nhận xét nào :