Thứ Ba, 27 tháng 12, 2016

20 -- TÔI ĐỢI

Tôi đợi gì đây? Đợi ai đây?
Mũ ni che kín mắt, tai này
Vẫn giật thót mình khi sấm sét
Vẫn mồ hôi hột nắng gắt gay.

Tôi đợi ai đây? Đợi gì đây?
Kiến, ong tan tác xác xơ bầy
Chỉ thấy dơi đàn và quạ lũ
Dọc liệng, ngang bay suốt đêm ngày

Nhánh cỏ tơ non đã hết tươi
Rừng cây úa lá, héo khô chồi .
Hồng tàn hương sắc, sen rã búp
Sông cạn đáy trơ, cháy rạc đồi.

Tôi biết đợi ai?? Ai đợi tôi?
Một mình làm lũi chốn trần ai.
Lặng lẽ đi về nơi không - sắc
Cùng Tôi an lạc chốn không Tôi


Không có nhận xét nào :