Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

ĐI NGƯỢC HOÀNG HÔN-ĐI NGƯỢC HOANG HÔN

ta một mình hoàng hôn thắp lửa
ráng lửa đỏ
xoe ngược cơn mơ.
tạnh khuya
sân Thiền nhặt khoan mõ cá.
tà dương sẫm chiều neo gió
 vi vu Thiên thai.


Một nhịp hồn lơi
bươn bả
rắc hương mùa quen lạ
 xao động đời Thơ.
...
dầu dãi bến bờ
câu hát vương xưa cũ
tháng năm khép mở
rắc bụi hồng hoa lá cõi mông lung.

Sắc không / con đò tạm /hương ngát
lối về dằng dặc / mai nay.

Khúc hoàng hôn say 
xanh thơ miên thảo.
 Hư ảo
dịu dàng cõi chúng sinh.

HatCat 30/03

Không có nhận xét nào :