Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

GIÁ NHƯ
GIÁ NHƯ

Giá như đời bớt dặc dài
thì mỏng dầy nỗi trần ai 
đã rồi...
Ngàn xa mây khỏi chơi vơi
Nẽo gần gió đỡ đơn côi nỗi mình.

Giá như cây lá thôi xanh
Sẽ thôi đắng đót tình mình, nghĩa ta.
Giá như... 
Ừ nhỉ?!
Giá mà.

HatCat 2016/03/18

1 nhận xét :

Đỗ Văn nói...

DVD sang thăm nhà, được thưởng thức thơ hay!
DVD cảm ơn nữ sỹ và chúc nữ sỹ an lành, hồn thơ vẫn mênh mang...

https://d4.violet.vn/uploads/blogs/730648/090706015816620381.gif