Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2018

VẦNG MÂY HỌC TRÒ

VẦNG MÂY HỌC TRÒ 

(Kính tặng các NHÀ THƠ HUỴEN VỤ BẢN quê tôi)

Vốn là Hat Cát vô danh
Biết thân mình biết phận mình từ lâu.
Thi thơ đua bạn vài câu
Không hoa thắm nụ, không bầu men cay.
Ông cha đã dạy thế này:
- Cuộc đời bèo bọt nước mây nổi chìm
Nương diều mà dõi cánh chim
Nương bờ be dõi lúa chiêm ngậm đòng...
Nương ngòi máng chảy về sông
Vô vi mình...giữa muôn vòng vô vi.
...
Quê nghèo chiêm thôi mùa khê
 Xa xôi cũng giữ thói lề nhà nho
Muộn đời về với  than tro
Muộn hồn về với hư vô cửu tuyền
Lợi danh chỉ chước ưu phiền
Giữ tâm trong tựa khởi nguyên linh đài...

Vui trăm năm ấy một đời
Buồn trăm năm ấy cũng trôi mịt mờ
Xóm quê vẫn ánh trăng mơ
Lòng quê thơm thảo lúa ngô ắp đầy.

Tôi về THIÊN BẢN hôm nay
Gió Thiện Tâm kết vầng mây học trò.

...30/03/2015 Hat Cat Dieu Sinh

Không có nhận xét nào :