Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

HỎI?


HỎI

hỏi thăm chiều đi đâu?
- chiều về nơi nắng ngủ.
nắng dụ mây tìm gió
mây ủ rũ lắc đầu.

khẽ nhắc đêm một câu
- chớ tin khuya nông nổi
xóm ngoài gà gáy vội
dục canh dồn sang canh.

mịn nhung khuya dấu tình
thào thào đêm thổi lửa
nõn nà sương níu cỏ
xốn xang hương ngất ngây

 rắc men tình ngà say
xui hừng đông má đỏ.

HatCat 21/03/2017

Không có nhận xét nào :