Thứ Bảy, 24 tháng 3, 2018

ĐỤN KHÓI MAN HOANG

ĐỤN KHÓI MAN HOANG

man hoang
khói
lẩn quất vòng ma mị
 vung chổi cùn phù thuỷ 
khói 
vắt mình cạn khô.

gió xô
mưa vò
 vật vờ
khói
tan đáy thẳm.

Đụn khói
lặng 

man hoang.

Không có nhận xét nào :