Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

MẸ & LỬA

MẸ & LỬA


Mẹ bảo: lửa thiêu trần gian
đừng nghịch lửa! 
Bao lần hứa.
mà đông tàn mùa 
Ta nhen lửa rực khuya.

Có những xanh lè
méo mó hình hài yêu quái lửa  
buốt giá / lưng mồ hôi giọt băng...

 Suông trăng

Đêm vay êm ái lửa
Lập loè Ma trơi chợt loé / lịm
 nửa chừng! 

... Ai xui 
đông muộn dậy hồng?
bốn chiều lửa hát
tám hướng lửa mừng
Ngắn dài xơ lửa 
bện thừng!

Hồi sinh
Lửa về  bên Mẹ!

Không có nhận xét nào :