Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

NÓI VỚI BẠN

NÓI VỚI BẠN

Thấy bạn trong cái mẹt hàng xén vỉa hè vôi ve tím lịm
Mới hay
bạn đã chìm / chìm nghỉm
và chúng mình tay chạm mép đường
bàn chân ngả rẽ.

bạn phiêu du thơ trẻ / thơ trẻ nghệ sĩ 
chập chững bạn / ngô nghê con buôn / lọt hang
chồn.
tình nguyện bán hồn cho quỷ.

Bạn đi về lập loè xanh đỏ
Là nhé! 
tôi về  tĩnh lặng tôi! 

Hat Catb30/03/2017

Không có nhận xét nào :