Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

. LÀ TA


LÀ TA

buông dối lừa
man hoang tình
lạc nẻo về 
dấu chân.

Nòn nõn xuân
đâm toạc khô xác lá
héo úa đông bật mầm cỏ.
xanh trời.

là vàng rơi nắng sóng 
Chơi vơi
sông mây màu biếc

  Là hồn thu 
mải miết 
cõi bao la

vô vi ta
vô vi đời.  
nhất nguyên quy Một


Hat Cat 28/3/2018

Không có nhận xét nào :