Thứ Ba, 13 tháng 3, 2018

MÙA RỤNG

MÙA RỤNG

1- Hoa dấu vẻ tàn, lá che sắc úa
nõn non lũa 
dối lừa
mùa rụng.

2-  vụn bánh
mồi nhử chuột
không dụ nổi tình đã chết 
hồi sinh.

3- bầu trời mây cao 
đại dương nước thẳm 
 an lành đất nâu 
cây lá thắm
Bốn mùa.

4- Bán mua tiền hàng đi lại
Bán mua tình đời hoán đổi 
bán mua người bời rối cuộc đa đoan.

HatCat 13/03/2018

Không có nhận xét nào :