Thứ Bảy, 17 tháng 3, 2018

LÀ THÔI


- LÀ THÔI
Là thôi.
Dứt áo mà đi
Nắng manh èo uột bõ gì sưởi đông
Thong dong gác mái xuôi dòng
Tay sào khua rộn đáy sông ngầu bùn.

Là thôi.
Là ngược ngọn nguồn
Nhặt đá núi nối càn khôn đắp đời
Guồng mây xe sợi buộc giời
Hô cuồng phong thét ngàn lời bão giông

Là thôi. 
Là hết nhớ mong
Ai ngược bắc, ai sang đông. Mặc dầu.

Liệu rằng mai mốt mưa Ngâu
Đàn Ô Thước có bắc cầu tơ duyên? 

Là thôi. Là hết lạ quen.
Chỉ hư vô
với
êm đềm hư vô.

Hat Cat 03/02/2017

Không có nhận xét nào :