Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

NGỦ ĐI, ĐÊM ƠI,

Kết quả hình ảnh cho đêm ơi
NGỦ ĐI ĐÊM ƠI


Ngủ đi đêm ơi

giọt sáng soi thấu lá
mịn mềm mưa
quấn ổ chiêm bao.


Ngủ đi đêm ơi
giọng bấc khảo khào
gọi đá hồng hoang bùi nhùi nhen lửa.
Mẹ 
ngực ấm làn da
xanh gân bầu vú
tơn tớn môi bé thơ
nún ngọt sữa ru...


Ngủ đi đêm ơi
vú tình non tơ
môi tình cháy khát
núm tình bật khuy áo chật 
cơ hồ tung gió lùa đêm.


Ngủ đi đêm ơi
 trăng núp sau rèm
sao chen kẽ sáng
Đắm mê
đêm 
ghì riết 
giấc đồng trinh!

Hat Cat 16/02/2016

Không có nhận xét nào :