Thứ Hai, 19 tháng 3, 2018

NHẶT LẠI NGÀY XƯA


Tôi về nhặt lại ngày xưa
Chuồn chuồn cõng hạt nắng trưa ngoài vườn.
…Khét vàng túm tóc đuôi tôm
Lui cui mò ốc xúc tôm sạt bờ.

…Mớ ba mớ bảy lên chùa
Thắt lưng hoa lý mẹ mua dạo nào.
Khăn trầu thắt nón quai thao
Ngạt ngào hương lúa theo vào tam quan.

Sân chèo “tích tịch tình tang
Ai mang công chua dưới hang lên trần?”
Thẹn thùng bốn mắt tần ngần
Búp tay ai trắng hết phần cổ tay?


Mời ai một miếng trầu cay
Trầu tình, trầu nghĩa, trầu say, trầu nồng
Trầu ngây ngất má ai hồng
Ấp e vạt áo nâu sồng bên ai.
...Nhặt xưa lá rụng gốc mai
Xù xì tháng lộc, năm đài mẹ cha.
Nhặt hoa bưởi trắng vườn nhà
Nhặt hoa xoan tím, nụ cà xanh xanh!

*
Nhặt tình xa của chúng mình
Tết dây diều thả lênh đênh sáo giời.

Không có nhận xét nào :