Thứ Năm, 15 tháng 3, 2018

RÕ LÀ TÔI ĐANG BUỒN TOÀN TẬP


RÕ LÀ TÔI ĐANG BUỒN TOÀN TẬP 

Tôi bảo bạn bè: TÔI ĐANG BUỒN
Rõ là BUỒN TOÀN TẬP.

Đồng tiền vạn năng, đồng tiền quay quắt
Vò  nát nhầu những giá trị thần tiên.

Biết
Không thể sống ở thế kỷ hai một này mà không có đồng tiền!
- Khi không là người rừng, không là người cá.

Nhưng 
đồng tiền biến người thân thành xa lạ
Biến bạn bè thành ma quỷ đảo điên!
Xé toang hoang đạo đức thánh hiền
Di nát luân thường đạo lý
Quét vàng son những dối gian tồi tệ
Đổi trắng thay đen như trở bàn tay
Truyền thống ông cha:  lá bay
Văn hiến  ngàn năm:  ụ mối!

Trời thôi vời vợi
Đất hoá bùn đen!
Lẽ phải điều ngay thành xa xỉ không tên
- bán không đắt và cho không ai lấy!

Người ta khom lưng ngày ngày vái lậy:
Thượng đẳng Tiền! 
Nam mô!
 Nam mô!

...Rõ thật là tôi: Một ngớ ngẩn bà già
Lang thang giữa không không - có có
với tôi tiền cần đủ ăn ba bữa
tùng tiệm tháng ngày thiện lương.

... Không ai mang được tiền về cõi ngàn năm!
Không tích PHÚC bằng đồng tiền hai mặt
Không dùng tiền bón chăm Cây ĐỨC.
Không! 
Tiền chả là gì giữa mênh mang hư vô!

... Rõ thật là bà già tôi đang buồn lo
Mân mê lóng tay nhẩm đời cao thấp
Cố  công tìm một nơi ẩn nấp
Tránh thật xa nhộn nhạo Tiền... Tiền!

... Rõ ràng là bà già tôi rơi vào TOÀN TẬP ƯU PHIỀN
Thời Mạt pháp muôn đạo đều đọa cả!

Ngồi lặng thầm nghe mưa rơi trên lá
Cây sữa buồn ngưng xòe búp hoa xanh!

Rõ là tôi đâu chỉ buồn mỗi mình!

Không có nhận xét nào :