Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

ĐỘC ẨMĐỘC ẨM 

Độc ẩm riêng mình ta với ta
Ngược ly ực trọn bóng trăng ngà
Mơ Đào Nguyên cõi hương Tiên  nữ
 Mộng Quảng Hàn cung sắc Tố Nga
 Say thượng ngàn mây thành Ngọc đế
Tỉnh sa địa phủ hoá tà ma
Vén tay đập hũ tràn sông suối
Độc ẩm  riêng mình ta với ta.

Không có nhận xét nào :