Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

CÁI SÀNG


CÁI SÀNG
Cái sàng tròn / mắt vuông
Những mắt vuông 
tách hạt gạo dài 
trắng bóc
ra khỏi 
vỏ trấu ráp, mỏng, không hình thù vô dụng.

Những mắt vuông của Cái sàng tròn
còn túm tụm hạt thóc xay chưa nứt vỏ 
Rồi
sau những vòng xoay 
theo lắc lư bàn tay
 xoay liên tục và xoay chóng mặt
Những hạt gạo dài trắng bóc
và những vỏ trấu không hình thù
ráp và mỏng 
   chia lớp.

Không còn lẫn vào nhau 

HatCat 2018

Không có nhận xét nào :