Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

ÁNH TRĂNG LU

ÁNH TRĂNG LU

Hạ huyền trăng đằm sâu giấc ngủ
Te tua mây vỡ 
Nửa manh trời lố nhố tinh cầu
Gió đuổi nhau
Dùng dằng đi ở
Sông quanh co chín khúc bồi, mười khúc lở 
Ơ hờ nước dòng trôi.

Hun hút đáy trời
Thấp cao loà lối rẽ.
Ỏ sau rốt cơn mưa loi lẻ
Mình / Có còn nhớ rớt bão thu ?

Ta và mình cách nhau ánh trăng lu
bao giờ tỏ mặt? 
Cơn nắng bên ta màu mật
Vạt nắng phía mình sắc mai
Bở sắn, bùi khoai
Ta gặp mình nhen lửa 
Lửa sực nức hương trời
Lửa hanh vàng nắng gió

Trăng lu mờ tỏ.
Ta và mình cách nhau ánh trăng lu.

Hat Cat 2h 30 ngày mồng một Ất Dậu

1 nhận xét :

Đỗ Văn nói...

Nỗi nhớ
Treo lên đỉnh trời
Trăng khuya
===
DVD sang thăm nhà, được thưởng thức bài thơ hay!
DVD xin cảm ơn và chúc nữ sỹ an lành!

http://tenvn.mobie.in/images/Bien%20trang%20dong.gif