Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

VỀ


VỀ
Ánh chiều hụp lặn cuối giời
Mình ta tha thẩn đứng ngồi ngóng đêm.
Xé hoàng hôn rớt mé thềm 
 Bóc xóc khuya 
gối 
lệch nghiêng mãi giờ...

Ơ hay! Mù hoá phùn mưa
 Loay hoay Xuân 
chắp thiếu thừa
nhớ thương.

Không có nhận xét nào :