Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

TÔI LẠI VỀ

TÔI LẠI VỀ

Tôi lại về với chốn riêng tôi
Mõ cá nhặt khoan gióng giả
 Bát Nhã bồng bềnh sắc_ không quen lạ
thênh thênh.

Tôi lại về xưa cũ của mình
biệt lập gió mưa ngõ vắng
quỳnh đêm sương trắng
hương nhài gối êm...

Lửng lơ Tôi
 xuân nắng dãi thềm
 xuân mưa xe màn mỏng
xôn xao khuya xuân lộng
Thoắt thôi.
 xuân bình yên.

Tôi lại về tôi
 cõi riêng
sóng vỗ mạn thuyền vô định
trăng sao nhập nhòa, khuông trời tịch mịch
dịu hiền Phật hiển linh!

Vô vi Tôi
  mông mênh.
 Vu vi Tôi
bát ngát.

Không có nhận xét nào :