Thứ Hai, 12 tháng 3, 2018

MỘT BÀI THƠ ÍT BIẾT của MINH HUỆ - CHIA TAY ĐẦU TRĂNG MẬTThơ Minh Huệ   
CHIA TAY ĐẦU TRĂNG MẬT
------
Lời thưa : hồi 1953 , NK tôi đang học lớp 6 ở Chiến khu Việt Bắc, có thuộc 2 bài thơ chép tay của Nhà thơ Minh Huệ "Đêm nay Bác không ngủ" và bài thơ trữ tình sau đây, xin chép lại để các Bạn thơ cùng thưởng thức sau 65 năm , ít người đã biết :

Mùng cưới nếp là chưa rũ xong,
Gối tay chưa kịp nhàu nếp áo,
Trước ngõ sực tin về mật báo 
Anh bàng hoàng lên hỏa tuyến Thu Đông .
Bao nhiêu lửa ấm của đêm đầu
Anh nhường em cả , im (thương) không nói
Óng ánh tóc buông mười chín tuổi
Trắng vành trăng vời vợi mắt lo âu !
Chìm đáy sông trăng run bổi hổi
Chìm đáy lòng day dứt lắng sâu .
*
Trách trăng sáng quá ,đêm rằm quạnh
Soi bóng đầu thôn, bóng qua cầu !
Anh đi không dám quay đầu lại
Sợ nhìn bóng nhỏ sững đằng sau !
*
Để cái chết khi giáng trên đầu
Có em, cuộc sống càng thêm chắc.
Bấm bụng rời nhau đầu trăng mật
Chiến tranh. Nghe mới nặng nề sao !
Minh Huệ - 1953

Không có nhận xét nào :