Chủ Nhật, 18 tháng 3, 2018

Vui - RƯỢT TÌNH

RƯỢT TÌNH

Rượt tình, tình rượt lại ta
Rượt tóc xanh đến mắt loà chửa thôi! 

Há hốc miệng để kêu giời
Xin ngưng rượt đuổi cho ai cậy nhờ.

Rượt... tình từ sớm tinh mơ
Đuổi...  từ dốc đứng tới bờ vực xa
Từ canh một đến canh ba
Điên lên ta ném tình ra xó vườn.

Rượt tình. 
Tình rượt ta luôn
Đuổi tình. 
Tình vội ngược nguồn đuổi ta

Lạy tình!
 Nếu chả buông tha

Ta về vác cái đinh ba xiên tình!

Không có nhận xét nào :