Thứ Ba, 6 tháng 3, 2018

VUI MỘT TÝ - NHẶT BUỒN GỬI GIÓ


VUI MỘT TÝ:  NHẶT BUỒN GỬI GIÓ..

Nhặt buồn gửi gió mang đi
Còn tơ hơ cái gỉ gì trong đêm?
Loay hoay đốt đuốc đi tìm
Sót rơi vài vụn than đen xó vườn.

Nhặt buồn che đám mưa phùn
Phùn mưa chả hết lại đùn mù giăng
Nhốn nháo buồn chạy loăng quăng
Lấy dây chuối hột buộc giằng bốn bên
.
Cắn cẩm buồn...  ỉ eo rên
Tức mình bắn pháo thăng thiên giả Giời
... Giời nhe răng lửa.
 Giời cười.

Hat Cay 06/03/2017

Không có nhận xét nào :