Thứ Sáu, 23 tháng 3, 2018

CHÁN TRÒ

CHÁN TRÒ

Hình như giọt lạnh đã rơi
Giá lòng ta, buốt dạ người. 
Hình như...
Rằm rồi,  sao bảo  mười tư? 
Mưa xuôi mây ngược lờ vờ bước say.

Lửa tàn, muội gió vù bay
Lịm mùa, theo sợi nắng ngày chằm đêm
Xa trăng chả thiết gần đèn
Vơi đầy... cố néo đôi phen thác ghềnh.

Cả thèm, rồi lại nhạt tênh
Mặn mòi, chỉ nước biển xanh mặn mòi
Hẹn vàng thề bạc mà chơi
Chán trò.
rũ áo lên Giời hái sao...

Không có nhận xét nào :