Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

MẸ

MẸ
( mẹ một người ban tôi vừa mất sáng nay.
Tôi lại nhớ mẹ mình vô hạn. Xin bái biệt MẸ.)
--------///----//------
Để lại muôn ngàn yêu dấu
Mẹ thênh thênh bước xuống thuyền
Bát nhã tâm kinh thánh thót
 chèo buông cập bến cửu tuyền.

Mẹ đi về miền xa thẳm
Cõi đời con trẻ bơ vơ
Vô thường muôn sau ngàn trước
Lặng câm ngọn sóng xa bờ.

Mẹ là thân yêu máu thịt
bánh nhau cuống rốn hài nhi
Nước mắt bao giờ chảy ngược? 
Mẹ ơi! 
Không nữa ngày về...

Buồn mây mắc màn xuân xám 
Mưa buông giọt nhớ giọt thương
Gió lùa hồn về xa thẳm
Rơi rơi sợi sợi khói hương 

Miếng cơm tháng ngày búng lọn
Mẹ chiu chắt cả tấm lòng.

Mẹ xa... Trời thành trống rỗng
Đất thành hố thẳm khôn cùng.

Mẹ ơi! Biết là hữu hạn
 mong manh một thoáng con người
rồi mai ở nơi cõi nhớ
mặn dòng nước mắt mẹ xuôi...

Quỳ lạy muôn ngàn sâu thẳm 
An vui mẹ chốn nước mây
Cõi Phật bình yên hồn mẹ
Nam mô! 
Ân đức cao dày!

Không có nhận xét nào :