Thứ Sáu, 16 tháng 3, 2018

GHEN HỜN


GHEN  HƠN

Đã nhủ  đừng hờn ghen
Nhưng hình như không thể
Tình người đâu là sông?
Lòng tôi nào là bể!      
          
Tôi nún mầm non cỏ 
Người ào mưa đục trong
Chợt khẽ run làn gió 
Cỏ oằn đau lá cong.

Trưa mây lôm lốp bông
Chiều ráng rừng rực lửa
Tôi khép tình chốt đêm
Người toang hoang cánh cửa.

Tình tôi dấu đáy tim
Tình người bong khoé mắt
Bồng bồng búp hồng sen
Có hẹn mùa hương ngát? 

Người thả ngàn lời nhớ 
Liệu có vẹn  khúc yêu? 
Tôi ủ tình than đỏ
Vẫn xoe trọn chín chiều


Không có nhận xét nào :